Veiligheidsinstructies

LET OP! Lees onderstaande veiligheidsinstructies!

Neodymium magneten zijn sterk. Ga er voorzichtig mee om om te voorkomen dat uw gezondheid, de magneten zelf of andere elektronische apparatuur in uw omgeving wordt aangetast.

 Dit product bevat kleine onderdelen. Daarom stellen wij dat dit product niet geschikt is voor kinderen onder de 14 jaar.

 Het is schadelijk om deze magneten in te slikken of op andere manieren in te brengen in het lichaam. Houd de magneten uit de buurt van kinderen en huisdieren die deze mogelijk in kunnen slikken. Wanneer dit toch gebeurd zoek dan direct medische hulp! Gebruik de magneten NIET als piercing in de mond o.i.d!

 Verwarm neodymium magneten niet.

 Houd de magneten altijd uit de buurt van elektronische apparatuur. Het sterke magnetische veld van de magneten kan elektronische apparatuur beschadigen!

 Als er een pacemaker door u of iemand in uw nabije omgeving wordt gebruikt dient u de neocube altijd op minimaal 3 meter afstand van dit apparaat te houden.

 Het breken/zagen/snijden/knippen etc. kan ervoor zorgen dat stof ontstaat dat schadelijk is voor uw gezondheid maar ook snel ont-vlambaar is. Steek magneten nooit in brand omdat hierdoor giftige gassen kunnen ontstaan.